TAMRON 腾龙 SP 85mm F/1.8 Di VC USD [F016] 全画幅定焦镜头 佳能口
TAMRON 腾龙 SP 85mm F/1.8 Di VC USD [F016] 全画幅定焦镜头 佳能口
TAMRON 腾龙 SP 85mm F/1.8 Di VC USD [F016] 全画幅定焦镜头 佳能口
TAMRON 腾龙 SP 85mm F/1.8 Di VC USD [F016] 全画幅定焦镜头 佳能口
TAMRON 腾龙 SP 85mm F/1.8 Di VC USD [F016] 全画幅定焦镜头 佳能口

TAMRON 腾龙 SP 85mm F/1.8 Di VC USD [F016] 全画幅定焦镜头 佳能口 商品

4029元起
去购买
实时价格 实时价格8天前已更新
TAMRON 腾龙 SP 85mm F/1.8 Di VC USD [F016] 全画幅定焦镜头 佳能口
京东
¥4299
TAMRON 腾龙 SP 85mm F/1.8 Di VC USD [F016] 全画幅定焦镜头 佳能口
天猫精选
¥3950
TAMRON 腾龙 SP 85mm F/1.8 Di VC USD [F016] 全画幅定焦镜头 佳能口
苏宁易购
¥4029
TAMRON 腾龙 SP 85mm F/1.8 Di VC USD [F016] 全画幅定焦镜头 佳能口
卓美网
¥4300
近期优惠
打开App,查看全部优惠

1/3

所属品牌
TAMRON 腾龙 SP 85mm F/1.8 Di VC USD [F016] 全画幅定焦镜头 佳能口
TAMRON/腾龙
1518人关注
TAMRON 腾龙1950年由日本腾龙株式会社创建,是世界知名的专业镜头品牌,产品涵盖照相机镜头、摄影镜头、数码相机镜头、CCTV镜头等。腾龙的镜头强调小巧与实用,现在腾龙已经占据了大倍率变焦镜头的领先地位。这种镜头携带方便,成像质量与普通镜头完全一样。
打开App,查看品牌详情
相关文章
当前为触屏版
热门搜索